Privacy- en Cookiebeleid


RODI DESIGN, gevestigd aan de Vrijheidsweg 12, 9641KR Veendam, handelend onder de naam RODI DESIGN (“RODI DESIGN”, “wij” of “we”), respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website www.rodidesign.nl, alsmede de privacy van haar klanten die via onze website een bestelling plaatsen. In dit beleid wordt uiteengezet welke informatie we in het kader van het gebruik van onze website en van jou als websitebezoeker en klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen. RODI DESIGN is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens.

 

1. Toepasselijkheid
Dit Privacy- en Cookiebeleid (“Beleid”) is van toepassing op elk(e) website, websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die via de website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende je bezoek en/of gebruik van onze website zal worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid en de hierin beschreven doeleinden en grondslagen. Dit Beleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website bevatten of waarvan een link op onze website staat.

2. Gegevens die wij verzamelen
RODI DESIGN stelt je onder andere in staat om online gepersonaliseerde steigerhout tableaus te maken en je bestelling op een adres naar keuze te laten bezorgen. In het kader van onze diensten kunnen we jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door jou worden verstrekt
RODI DESIGN verzamelt gegevens die door jou worden verstrekt zoals je e-mailadres, naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en betalingsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst (en, als de bestelling naar iemand anders wordt verstuurd, de naam- en adresgegevens van de ontvanger voor wie de bestelling is bestemd), samen met de bestanden zoals de foto´s die door jou worden geüpload en/of worden gebruikt op onze producten. Je e-mailadres wordt gebruikt om de bevestiging en trackinggegevens van je bestelling toe te zenden. Je telefoonnummer wordt slechts in uiterste noodzaak gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je bestelling niet kan worden bezorgd of de bezorger jouw adres niet kan vinden. Ook door het meedoen aan onze prijsvragen of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van het schrijven van een review over RODI DESIGN of een RODI DESIGN-product, worden persoonsgegevens verzameld. Ook kunnen we je e-mailadres en gegevens afzonderlijk verzamelen wanneer je je via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
RODI DESIGN verzamelt tevens gegevens die we ontvangen op basis van je gebruik van onze diensten zoals de RODI DESIGN Eigen Foto, waarmee je gepersonaliseerde steigerhout tableaus kan laten maken, je bezoek aan onze website en eventueel andere websites die vanaf onze website toegankelijk zijn.

Klarna
Om je de betaalmethode van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen je persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden kunnen afstemmen op jou. Je overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met:
Klarna’s eigen privacyverklaring

3. Hoe gebruiken we je gegevens verder?
Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling
Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die in opdracht van ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren. En tevens om online betaaldienstverlener IDEAL jouw betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om onze e-mails of andere vormen van klantencommunicatie te kunnen verzenden. De gemaakte Eigen Foto Tableaus worden 3 maanden in ons systeem bewaard.

Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven
Als je bij ons een bestelling hebt geplaatst, kunnen we je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail, direct mail of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een ´co-branded´ wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner of een aan ons gelieerde onderneming en zullen dan producten of diensten van deze derde partij bevatten.
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief die per e-mail of direct mail wordt verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om onze commerciële e-mails, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten
We streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van analytische software van een derde partij, te weten Google Analytics. Met deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en ontvangen we rapportages over hoe onze diensten gebruikt worden. In dit kader registreren wij via de website gegevens zoals de taalinstellingen van je browser, de datum en het tijdstip van je bezoek of gebruik, welke producten door jou bekeken.
Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klanten- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dit onderzoek in opdracht voor ons uit. We geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, die zich dan uiteraard ook aan dit Beleid moeten houden!

Fraude
We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiertoe hebben wij een gerechtvaardigd belang. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.

Verbetering van onze klantenservice
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, kan onze klantenservice gebruik van je gegevens zoals je naam en je bestelnummer. Onze klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we je gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is handig als je een andere keer met ons contact opneemt. Indien je via e-mail of social media contact met ons opneemt, kan het zo zijn dat we het gesprek vastleggen en opslaan voor kwaliteitsmonitoring- en trainingsdoeleinden. Op deze manier help je ons met het analyseren en verbeteren van onze klantenservice.
Als de verwerking van je gegevens enkel gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Wij zullen vanaf dat moment deze verwerking stopzetten.
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren. Dit betekent dat de bewaartermijn kan verschillen per persoonsgegeven en per doeleinde.

4. Beveiliging van je gegevens
RODI DESIGN gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Onze werknemers en door ons eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens en de inhoud van dit Beleid in acht te nemen.

5. Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina’s van onze website via je browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer, tablet, telefoon of ander apparaat. Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via de website te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat onze website je browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij je volgende bezoek. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om je relevante informatie te laten zien, rapportages te krijgen over hoe bezoekers of gebruikers onze diensten via de website gebruiken en om integratie met de Social Media netwerken mogelijk te maken.

RODI DESIGN gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om onze website te kunnen bezoeken en onze diensten te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn bedoeld om het gebruik van onze website te faciliteren en slaan daarom je persoonlijke instellingen op, welke items er toegevoegd zijn aan je winkelmandje en of een bepaald bericht al aan jou getoond is om zodoende te voorkomen dat je het nog een keer te zien krijgt.

Analytische cookies: deze cookies houden gegevens bij over het gebruik van onze website via Google Analytics. Hier worden geen persoonsgegevens voor gebruikt. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, welke delen van onze website bezoekers het interessantst vinden en welke soort producten bekeken worden. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek-, gebruik- en klikgedrag. Dit doen we om onze website voortdurend te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

De hierboven genoemde cookies worden alleen door ons gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een doeleinde zoals hierboven uiteengezet en in overeenstemming met dit Beleid. De via je browser op je computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als je dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt je browser-instellingen aanpassen als je dit niet langer wilt toestaan. Meer informatie vind je onder “Help” in je browser. Als je de cookies niet accepteert, kun je onze website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren.

6. Jouw rechten
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ( “AVG”) kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je hebt ook recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken, om tegen de verwerking bezwaar te maken en om deze gegevens aan je (of een andere partij) te laten overdragen. Dergelijke verzoeken kun je richten aan onze klantenservice. Wij zullen je binnen een maand na ontvangst van je verzoek informeren over het gevolg dat wij aan je verzoek hebben gegeven. Deze termijn kan overigens met twee maanden worden verlengd afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Als wij je verzoek hebben afgewezen, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om een beroep bij de rechter in te stellen.

7. Toepasselijk recht en geschillen
Dit Beleid en jouw gebruik van onze website wordt beheerd en uitgelegd in overeenstemming met het toepasselijke recht op het gebied van gegevensbescherming, waaronder begrepen de AVG en de Telecommunicatiewet 1998. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot dit Beleid en de verwerking van jouw persoonsgegevens kan worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter van jouw woonplaats.

8. Wijzigingen en vragen
Ons Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

9. Contactformulier 
Met het contactformulier kun je contact met ons opnemen over een vraag, opmerking of klacht. Hierbij vul je je naam en mailadres in. Het mail adres gebruiken wij om je te kunnen beantwoorden en je naam is niet verplicht, maar dan kunnen we wel formeel antwoorden. Het mailadres wordt wel automatisch opgeslagen bij het beantwoorden van je bericht. Wil je dat we deze verwijderen? Geef dit aan in het bericht of stuur ons nog apart een bericht.
Wij sturen geen ongevraagde mails en geven je mailadres niet door aan derden.

Als je vragen hebt over je gegevens, ons Beleid of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan via een email naar klantenservice@rodidesign.nl